Przejdź do treści

Deklaracja Ideowa Wolnościowców

Wolność to wolność — nie można jej dzielić ani ograniczać do jednej sfery życiowej. Wolność gospodarcza, osobista, obywatelska i polityczna są nierozerwalne i wynikają z siebie nawzajem.

Wolność gospodarcza

Wolność gospodarcza to wolność ludzkiego działania. Działania opartego na dobrowolnych relacjach społecznych.

Deregulacja gospodarki

Zbyt liczne, skomplikowane i często zmieniające się przepisy krępują wolność zawierania umów. Paraliżują one działania przedsiębiorców, którzy nigdy nie mogą być pewni czy znają i rozumieją wszystkie obowiązujące ich przepisy. Polska gospodarka wymaga głębokiej deregulacji i radykalnego ograniczenia biurokracji, która na niej żeruje i ją tłamsi.

Urynkowienie usług publicznych

Politycy nieudolnie próbują zapewniać obywatelom rozmaite usługi publiczne, które obywatele mogliby zapewnić sobie sami. Polityczny i urzędniczy nadzór nad usługami publicznymi jest pod każdym względem gorszy niż społeczny, konsumencki nadzór nad usługami oferowanymi na wolnym rynku. Mechanizmy wolnorynkowe zapewniają odbiorcom tych usług, większy wybór, większy wpływ, lepszą jakość i niższe ceny. Takie usługi jak ochrona zdrowia czy edukacja, powinny zostać odebrane politykom i poddane oddolnej weryfikacji rynkowej — np. w formie bonu edukacyjnego i bonu zdrowotnego.

Radykalne obniżenie i uproszczenie podatków

Wydatki publiczne — zwłaszcza transfery socjalne — powinny zostać ograniczona do minimum. Za cięciami wydatków powinna iść obniżka i uproszczenie podatków oraz zakaz zaciągania długu publicznego. Więcej pieniędzy w kieszeniach obywateli to większa wolność w dysponowaniu owocami swojej pracy — a także wyższy wzrost gospodarczy.

Wolność osobista

Wolność człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka.

Żyj i daj żyć innym

Państwo nie powinno wtrącać się w prywatne sprawy obywateli. Każdy ma prawo do wyboru własnej drogi życiowej i do wychowywania swoich dzieci według własnego systemu wartości. Dziecko zaś ma pełne prawo do obojga rodziców, nawet po ich rozstaniu. Małżeństwo powinno stać się ponownie instytucją prawa prywatnego — jego reglamentacja przez państwo jest zbędna, szkodliwa i rodzi coraz większe napięcia społeczne.

Mój dom — moja twierdza

Instytucje państwa powinny radykalnie ograniczyć ingerencję w to jak obywatele korzystają z prawa własności. W szczególności swoboda dysponowania nieruchomością powinna być znacząco zwiększona. Obywatel ma prawo użyć wszelkich środków koniecznych do odparcia ataku na swoje życie i mienie, nie wyłączając użycia broni, którą każdy dorosły i zdrowy psychicznie człowiek powinien mieć prawo posiadać bez pytania o zgodę urzędników.

Wolność słowa i wolność Internetu

Wolność wymiany myśli to podstawa wolnego społeczeństwa. Nikt nie może być karany za wyrażanie swoich opinii – niezależnie czy naruszają one poprawność polityczną, czy urażają czyjąś wrażliwość lub uczucia religijne. Sprzeciwiamy się rządowej cenzurze i inwigilacji. Każdy ma prawo do poszanowania swojej prywatności, a zakres danych zbieranych przez państwo na temat obywateli powinien być znacząco zredukowany.

Koniec państwa nadopiekuńczego

Nie ma przestępstwa bez ofiary. Przyjmowanie wszelkich środków przez świadome osoby pełnoletnie powinno być prywatną sprawą każdego obywatela. Nie powinno być to ani przymusowe, ani zabronione, ani tym bardziej karalne.

Wolność polityczna

Prawa polityczne pomagają zabezpieczać wolność przed zapędami rządu, który stale próbuje ją ograniczać. Wolność gospodarcza i wolność osobista domagają się więc wolności politycznej, umożliwiającej ich aktywną obronę przez świadome społeczeństwo obywatelskie.

Państwo prawa

Prawo nie może być chwiejne, niejednoznaczne i uznaniowe. W państwie prawa to obywatele mogą czynić wszystko, czego prawo im nie zakazuje, natomiast instytucje państwowe mogą działać jedynie w zakresie wyraźnie określonym przez ustawy. Sprzeciwiamy się autorytarnym rządom opartym na bezprawiu, brutalnej sile i wszechobecności władzy.

Demokracja bezpośrednia

Demokracja przedstawicielska wymaga gruntownej reformy. Politycy notorycznie ignorują faktyczną wolę wyborców, a wybór przedstawicieli odwraca uwagę od spraw programowych. Postulujemy rozszerzenie narzędzi demokracji bezpośredniej poprzez wzmocnienie obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej oraz wprowadzenie wiążącego referendum, weta obywatelskiego i głosowania przez Internet. Jesteśmy też za głęboką zmianę systemu wyborczego w kierunku ordynacji preferencyjnej.

Polska częścią wolnego świata

Polityka zagraniczna powinna być pragmatyczna i ukierunkowana na zapewnienie bezpieczeństwa i rozwoju gospodarczego. Powinna równocześnie uwzględniać przynależność Polski do kręgu cywilizacji łacińskiej i powstrzymać się od popierania tych, którzy mogą w przyszłości zagrozić wolnemu światu.

Zainteresowany? Chcesz wiedzieć co chcemy zmienić? Pozna Deklarację Wolnościową 2023.