Przejdź do treści
Strona główna » Wesprzyj nas!

Wesprzyj nas!

Jak wpłacić darowiznę na Wolnościowców?

Środki finansowe dla partii politycznej mogą być przekazywane jedynie przez obywateli polskich mających stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Darowiznę należy przelać ze swojego osobistego konta na nasz rachunek
nr 40 1160 2202 0000 0005 3314 5743 Bank Millenium S.A.

Nazwa odbiorcy: Wolnościowcy.
Adres odbiorcy: ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa.

W tytule napisz: Darowizna, swoje Imię i Nazwisko, Obywatel PL stale zamieszkujący na terenie RP, Adres zamieszkania

Wzór: Darowizna. Jan Kowalski. Obywatel PL stale zamieszkujący na terenie RP, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa.

UWAGA! Przeczytaj dokładnie poniższe zalecenia aby dokonać płatności w prawidłowy sposób!

  1. Darowizna musi być opłacona z konta polskiego, należącego do osoby wpłacającej (darczyńcy)
  2. NIE MOŻNA dokonywać wpłat z konta firmowego, konta zagranicznego oraz z konta należącego do innej osoby.
  3. Darowizna może być opłacona JEDYNIE tradycyjnym przelewem (nie przyjmujemy wpłat przekazem pocztowym).
  4. W tytule przelewu podaj, że jesteś obywatelem Polski stale zamieszkującym Polskę (stąd zapis Obywatel PL stale zamieszkujący na terenie RP) oraz adres stałego zamieszkania w Polsce (stąd skrót „Zam.” W tytule przelewu jako skrót od wyrazu „Zamieszkały”). Napisz również, że to darowizna. Musimy mieć pewność jakiego rodzaju są środki, które wpływają na nasze konto!

WAŻNE! Łączna suma wpłat od osoby fizycznej na rzecz partii politycznej nie może przekraczać w jednym roku 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu poprzedzającym wpłatę.