Przejdź do treści
Strona główna » Polityka prywatności

Polityka prywatności

Adres naszej strony internetowej to: https://wolnosciowcy.pl.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest partia polityczna Wolnościowcy, ul. Szulborska 8 m 40, 01-104 Warszawa (dalej: “Partia”).
  2. Z Administratorem można się skontaktować za pomocą poczty tradycyjnej na adres Administratora wskazany powyżej lub za pomocą poczty elektronicznej poprzez email: kontakt w domenie wolnosciowcy.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ewidencjonowania członków Partii oraz kontaktowania się z członkami Partii.
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni przez Administratora członkowie Partii odpowiedzialni za ewidencjonowanie członków Partii oraz kontaktowania się z nimi.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia Partii lub do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne dla realizacji celu, jakim jest członkostwo w Partii.
  10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania.