Przejdź do treści
Strona główna » Składki członkowskie

Składki członkowskie

Jak zapłacić składkę członkowską?

Składka członkowska została uchwalona w wysokości 5 zł miesięcznie. W celu przyjęcia do partii trzeba opłacić składki za 6 miesięcy z góry, co daje kwotę 30 złotych

Opłatę za składkę należy przelać ze swojego osobistego konta na nasz rachunek 

nr 40 1160 2202 0000 0005 3314 5743 Bank Millenium S.A. 

Nazwa odbiorcy: Wolnościowcy. 

Adres odbiorcy: ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa. 

W tytule napisz: Składka, swoje Imię i Nazwisko, Obywatel PL stale zam. na terenie RP, Adres.

Wzór: Składka. Jan Kowalski. Obywatel PL stale zam. na terenie RP, ul. Wiejska 4/6/8 00-902 Warszawa.

UWAGA! Przeczytaj dokładnie poniższe zalecenia aby dokonać płatności w prawidłowy sposób!

  1. Składka musi być opłacona z konta polskiego, należącego do osoby wpłacającej 
  2. NIE MOŻNA dokonywać wpłat z konta firmowego, zagranicznego oraz z konta należącego do innej osoby. 
  3. Składka może być opłacona JEDYNIE tradycyjnym przelewem (nie przyjmujemy wpłat przekazem pocztowym). 
  4. Nie pomijaj żadnych danych, które wskazujemy powyżej! To znaczy: w polu Nazwa odbiorcy wpisz Wolnościowcy (pomijanie nazwy odbiorcy to częsty błąd.) Musimy mieć pewność, że przelew jest skierowany do nas. Pamiętaj! Nie popełnij błędu w nazwie naszej partii!
  5. W tytule przelewu podaj, że jesteś obywatelem Polski (stąd zapis Obywatel PL), deklarację obywatelstwa oraz adres stałego zamieszkania w Polsce (stąd skrót „Stale zam.”). Napisz również, że to składka. Musimy mieć pewność jakiego rodzaju są środki, które wpływają na nasze konto!

Reasumując! Wpisz wszystkie dane, które wskazujemy (nazwa i adres odbiorcy, nazwa i adres nadawcy), a tytuł przelewu wpisz taki, jaki jest we wzorze!

Kwota nie jest duża, więc zachęcamy tych którzy mogą do opłacania składek za rok z góry (60 zł) lub więcej. Środki finansowe zostaną przeznaczone na rozwój Wolnościowców!