Przejdź do treści
Strona główna » Wolnościowcy sprzeciwiają się przygotowanemu przez PiS projektowi zmiany Konstytucji.

Wolnościowcy sprzeciwiają się przygotowanemu przez PiS projektowi zmiany Konstytucji.

Obóz rządowy po raz kolejny próbuje wyjąć bezpieczniki z polskiego systemu finansowego, żeby umożliwić sobie dalsze zadłużanie kraju. Na najbliższe posiedzenie Sejmu planowane jest procedowanie projektu ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczącego modyfikacji art. 216 ust. 5 w celu wyłączenia z konstytucyjnie określonego limitu zadłużenia publicznego pożyczek, gwarancji i poręczeń finansowych służących finansowaniu potrzeb obronnych państwa (druk 2263).

PiSowskie życie na kredyt już teraz odbija nam się inflacyjną czkawką i w tej trudnej sytuacji rząd zamiast szukać oszczędności, chce nadal trwonić pieniądze na masowe przekupywanie wyborców ich własnymi pieniędzmi. Jednocześnie wydarzenia na wschodzie uświadomiły rządzącym, jak bardzo nie przygotowali oni kraju do ewentualnej obrony, latami przejadając dochody z podatków na jałowe rozdawnictwo. Teraz odmawiają przyjęcia do wiadomości stanu finansów, do jakiego doprowadzili i próbują utrzymać niezmieniony poziom wydatków o charakterze populistycznym i jednocześnie rozpocząć zaniedbane wcześniej zbrojenia.

Taka polityka musi skończyć się dalszą destabilizacją finansów publicznych, obciążeniem gospodarki kosztami obsługi rosnącego długu, utrzymaniem wysokiej inflacji, obniżeniem wiarygodności finansowej Polski, a nawet bankructwem państwa. Żaden podmiot nie może stale wydawać więcej niż zarabia — i dotyczy to również państwa. Postulowane w projekcie zmiany konstytucji wyjęcie zobowiązań zaciąganych przez rząd na cele zbrojeniowe, poza przewidziany w artykule 216 limit zadłużenia publicznego, jest niczym więcej niż sztuczką księgową mającą na celu oszukiwanie wyborców i siebie samych, że dług państwa jest niższy niż w rzeczywistości.

Użycie do tego zabiegu wydatków militarnych państwa jest tylko zagrywką marketingową, ponieważ w praktyce nie ma większego znaczenia, który wydatek zostanie wyjęty poza konstytucyjny limit — pomijanie więc przy wyliczaniu zadłużenia wydatków na zbrojenia, w praktyce ma dać rządzącym zielone światło na dalsze utrzymywanie wysokich transferów socjalnych.

Wolnościowcy będą głosować przeciwko temu projektowi i wzywają wszystkie partie opozycyjne do sprzeciwu wobec proponowanych zmian i nieuleganie propagandowym naciskom, w imię odpowiedzialności przed obecnymi i przyszłymi pokoleniami.